Workshops & Stödinsatser
70 % av alla organisations­förändringar når inte målen. Förändringsmotstånd är en anledning.

Workshops & Stödinsatser

När organisationen förändras, som vid till exempel uppköp, sammanslagning, organisationsförändring eller vid tillväxt, förändras även människor. 70 % av alla förändringsarbeten når inte målen. Därför erbjuder VägSjäl workshops och olika stödinsatser i förändringsledning som ger ledning och medarbetare struktur och trygghet i förändringen.


Workshops vid förändringsledning

Workshops ger insikt om faktorerna bakom förändringsprocesser och nödvändiga förutsättningar på både strategisk och operativ nivå för en lyckas förändringsresa. Workshops kan genomföras vid enstaka tillfällen eller vid upprepade tillfällen beroende på behov. Anpassas för medarbetare och/eller chefer och ledningsgrupp eller i kombination. En workshop genomförs vanligtvis under 2-4 timmar och bygger med fördel på företagets kommunikationsplan. Kontakta VägSjäl om du vill veta mer.


Strategiska & Operativa stödinsatser

En stödinsats är en konkret insats där din organisations utmaningar konkretiseras utifrån unika behov både på strategisk och mer operativ nivå. Exempel på stödinsats är handledning, förändringsledning, konflikthantering, stresshantering, vison & värdegrund eller annat strategiskt stöd.

Stödinsatser kan ske individuellt eller i grupp, till medarbetare, ledningsgrupp och chefer, och är ofta nödvändiga vid organisationsförändringar och i tillväxtföretag. Dessa blir ofta mer konkreta och operativa än en workshop.


Individuellt utvecklingsprogram

Oavsett om du är chef eller medarbetare handlar det om att ta fram dina egna styrkor, känna tillit till dina resurser och ha en tydlig målbild. Grunden för ett sunt självledarskap handlar om att ha en vältränad inre kondition. Precis som med fysisk kondition behöver även den mentala konditionen tränas.


I det individuella utvecklingsprogrammet erbjuds du som chef eller medarbetare en utveckling i självledarskap. Ett programupplägg innefattar sessioner bestående av 1,5 timmar per tillfälle. Rekommendation är minst 3 tillfällen.

Kontakta Anette

Osäkerhet och rädsla är alltid två bakomliggande orsaker bakom förändringsmotstånd. De behöver hanteras.

Oavsett förändring i en organisation skapas ofta oro hos medarbetaren då strukturer ruckas och nya strategier behöver skapas. Medarbetarens delaktighet, tillit och engagemang behöver möjliggöras för framgångsrika förändringsprocesser. Alla roller och funktioner i organisationen behöver tid till acceptans. Involvering, delaktighet och transparens ger alltid de bästa resultatet.

Hjälp till självhjälp

VägSjäl erbjuder dig verktyg för mental träning som ger god effekt. Ljudfilen KROPPSVILA hjälper dig att slappna av både fysiskt och mentalt. DITT MENTALA RUM hjälper dig att få sinnesro och att hantera din stressnivå. SOVA GOTT hjälper dig som har svårt att sova och ljudfilen NÅ DIN MÅL hjälper dig att visualisera den perfekta versionen av dig själv. Ljudfilerna kan användas tillsammans eller var för sig. Med köpet medföljer instruktioner. Kontakta mig för prisuppgift. I många av mina insatser ingår ljudfilerna utan extra kostnad. /Anette Östlin

Kontakta Anette för beställning