Ledarskaps­program

Ta kontroll över ditt ledarskap

Vi behöver kunna leda oss själva för att framgångsrikt kunna leda andra.

Varje människa är unik

Ibland behöver vi stöd i vår roll som chef och ledare för att kunna ge medarbetarna rätta förutsättningar för att organisationen ska nå önskvärt resultat. Med ett strukturerat upplägg får du som chef stöd och kontroll över din egen utveckling.
 
Det individuella chefsprogrammet skräddarsys med unika verktyg och coaching anpassat utifrån varje chefs individuella behov. Varje program omfattar 5 till 10 fysiska träffar. Ta kontakt med VägSjäl så får du veta mer. Nu finns även möjlighet att genomföra chefsprogrammet on-line. 

 

VägSjäl erbjuder verktyget NÅ DINA MÅL

VägSjäl erbjuder ljudfil, fristående eller i kombination, för att snabbare nå dina önskade resultat. Beställ NÅ DINA MÅL genom att  Vid individuellt chefsprogram ingår verktyget NÅ DINA MÅL utan kostnad.

VägSjäl erbjuder också individuellt utvecklingsprogram för medarbetare.

Kontakta Anette