Jaget

 Individen

Vi kan inte förändra andra, vi kan bara förändra oss själva. När var och en tar ansvar för egen utveckling så uppstår resultat i vår omgivning.

Det är här magin händer. Som chef handlar det om att kunna leda dig själv, känna trygghet i dig själv och vara åtagen uppgiften. Som medarbetare handlar det om insikten att du alltid har ett val och ett ansvar för dina attityder, beteenden och hur du upplever din arbetssituation. Oavsett position i arbetslivet handlar det om att må bra som människa, att frigöra din unika potential.

VägSjäl erbjuder på individnivå:


Individuell coachning till chefer och medarbetare
Individuell coachning till privatpersoner
Individuell stresshantering


VägSjäls fokusområden är: Stress & Psykisk ohälsa, Livskriser & Sorg, Rädslor & Fobier, Konflikthantering samt Personlig utveckling.

Kontakt