Jaget

 Individen

Vi kan inte förändra andra, vi kan bara förändra oss själva. När var och en tar ansvar för egen utveckling så uppstår resultat i vår omgivning.

Det är här magin händer. Som chef handlar det om att kunna leda dig själv, känna trygghet i dig själv och vara åtagen uppgiften. Som medarbetare handlar det om insikten att du alltid har ett val och ett ansvar för dina attityder, beteenden och hur du upplever din arbetssituation. Oavsett position i arbetslivet handlar det om att må bra som människa, att frigöra din unika potential.

VägSjäl erbjuder på individnivå:

Att vara en stark ledare i en kris kan vara utmanande när stabiliteten i omgivningen försvinner. Även händelser i privatlivet kan påverka din arbetsinsats. Med en egen coach har du möjlighet att reda ut det som påverkar dig, få en ökad självinsikt och ta fram de resurser som du har och behöver för att må bra som människa och för att kunna vara en bra ledare. 

Individuell coachning till chefer och medarbetare
Individuell coachning till privatpersoner
Individuell stresshantering


VägSjäls fokusområden är: Självledarskap, Stress, Livskriser, Rädslor & Fobier, Konflikthantering samt Personlig utveckling.

Kontakt