Stresshantering

Vägen till framgång

Framgångsrika företag och organisationer vittnar om att nyckeln ligger i medarbetarnas mående.

Stresshantering

 

För organisationen

Som arbetsgivare finns ett ansvar att skapa förutsättningar för en god och stressfri abetsmiljö. En hanterbar arbetsbelasting är en faktor, men ofta ligger lösningen i att skapa tydlighet. Att kartlägga företagets stressfaktorer både i Strategin, Strukturen och i Kulturen samt skapa en handlingsplan för att hantera dessa, ger förutsättningar för hållbara arbetsplatser. När medarbetare och/eller chefer i organisationen upplever stress inleds ofta en insats med en Förstudie på företaget så att ansastsen i Utvecklingsprogrammet optimeras.


För individen

Om det handlar om enskilda medarbetare kan med fördel Individuell coachning erbjudas i kombination med mental träning och ljudfiler som möjliggör egen träning för utvecklad stresshanteringsförmåga. Det här individuella stressreduceringsprogrammet ger dig en ökad motståndskraft och en god förmåga att hantera yttre förändrade omständigheter. I programmet ingår instruktioner och övningar.


Individuellt verktyg för mental träning

Ljudfilerna KROPPSVILA, DITT MENTALA RUM och SOV GOTT erbjuds fristående. VägSjäls ljudfiler har visat mycket god stressreducerande effekter och ger varje deltagare successivt uppbyggd stressresistens. Beställ ljudfilerna till dig och dina medarbetare genom att .


Föreläsningen Press utan stress – om framgångsrik stresshantering

Stress är en upplevelse. Med 5 avgörande nycklar blir du din egen stressreduceringsmästare. I denna föreläsning får du insikt i hur du själv kan skapa resurser, lugn och harmoni och ladda batterierna. Här får du verktygen till hur du själv kan styra ditt liv. Ofta kan det vara en bra börja VägSjäls utvecklingsprogram med en föreläsning om stresshantering.

Kontakta Anette