VägSjäl

Erbjuder chefsstöd, coachning & insatser för krishantering och förändringsledning - Både på plats och on-line

För organisationen

Att må bra på jobbet är en vinst för alla, både arbetsgivare och arbetstagare.

Att investera i insatser som ger bättre hälsa och ökad arbetsglädje hos medarbetarna är en arbetsgivares i särklass viktigaste uppgift. VägSjäl är en helhetsleverantör av insatser som minskar stress och ökar effektivitet på arbetsplatsen. Att utgår från en helhetssyn och att jobba över tid med regelbundna uppföljningar är nyckeln till hållbara resultat.

Alla insatser anpassas efter dina behov

Precis som människor är alla organisationer olika i sina behov och befinner sig olika faser. Vi söker ofta enkla lösningar på komplexa problem men lösningen bor alltid i helhetsinsatserna. Alla insatser som genomförs inom konceptet VägSjäl anpassas alltid efter dina och din organisations behov. Det är då vi får de bästa och mest hållbara resultaten.

Boka kostnadsfri rådgivning
VägSjäl arbetar bara med företag som VILL genomföra förändring, det är bara då insatsen fungerar.

Må bra på jobbet ger vinster till alla

Anette startade VägSjäl med övertygelsen om vad arbetsglädje och välmående på jobbet betyder. Mår vi bra på jobbet blir vi produktiva, effektiva och vår frisknärvaro ökar. I det behöver arbetstagaren ta sitt ansvar och arbetsgivaren ta sitt. Därför är VägSjäl en helhetsleverantör av arbetsglädje och effektivitet.

Om VägSjäl