Laget

 Teamet

Du har fem kompetenta personer i en grupp. Varför bli inte resultaten fem gång bättre?

Tillsammans borde det ge en femdubblad effekt av den gemensamma prestationen. Att förstå kollektiv intelligens handlar om att förstå människor för att maximera gruppens prestation. Den kommunikativa förmågan, förståelse för uppgiften och förmågan att samarbeta är några av nycklarna när vi tar oss an målet att optimera en arbetsgrupp. Att förstå målet, känna tillit och ha arbetsglädje är en grundförutsättning.