Om VägSjäl

 

VägSjäl erbjuder effektiva och skräddarsydda lösningar som utvecklar små, medelstora, stora organisationer och människor.

Om Anette Östlin

Efter många år som anställd tog Anette steget till eget och startade VägSjäl. Hon lämnade sin tjänst och klev ut till frihet, möjligheter och osäkerhet. Två barn, hus och singel var hon rädd för att misslyckas. Med mod, lojalitet mot sin affärsidé och en stark vilja att skapa förändring, tog hon VägSjäl till framgång.
 
Anette arbetar främst mot medelstora företag och koncerner där hon genomför utvecklingsprogram på organisations-, grupp- och individnivå. Anette har bred erfarenhet av arbete som Marknadsansvarig och ansvarat för bland annat Varumärkesutveckling, Code of conduct, Projektledning, PR och Marknads- kommunikation. Best practice med fokus på insatser som fungerar och leder till resultat bygger Anettes verktygslåda. Hennes styrka ligger i förmågan att anpassa upplägg och retorik utifrån kundens behov och situation för att uppnå önskat resultat.

Anette är i grunden diplomerad Marknadsekonom från IHM Businesschool i Stockholm och certifierad NLP Master Practitioner med påbyggnadsutbildningar inom ekonomi, ledarskap och projektledning. Anette är också certifierad hypnoscoach.

Se Linked In profil

Om VägSjäl

Vi gör alltid val. Insikten om att vi alla har valmöjlighet är inte alltid där. Ibland kommer en känsla av maktlöshet över oss. Den känslan är aldrig sann. Vi har alla allting vi behöver. Förmågan att kunna se valmöjligheten, att ha mod att välja och ha insikten att söka stöd när man behöver är nycklar till framgång. Varje människa med god förmåga att leda sig själv kan också leda andra och nå framgång i sina liv och på sina arbetsplatser. Det är insikten om det, viljan till förändring och genomförande med hjälp av enkla verktyg som erbjuds av VägSjäl.

VägSjäls mål är att det ska vara en självklarhet att utveckla självledarskap på våra arbetsplatser och i våra privata liv. Det ska inte vara ett projekt. Att jobba aktivt med värdegrund, kommunikation och självledarskap på arbetsplatsen ska göras i varje organisation. När vi gör det resulterar det inte bara i bättre arbetsplatser med minskad stress, utan vi kommer också att må bättre som individer i våra liv och få bättre relationer. Det gynnar både arbetstagare och arbetsgivare.

Vägsjäls metoder baseras på två grundantaganden:

Synen på världen - en värld i ständig utveckling 
Det finns en mängd uppfattningar om verkligheten, vår kommunikation blir därför avgörande för hur mottagaren uppfattar budskapet. Alla människors beteenden har i grunden en positiv intention men det är inte alltid det speglas i våra beteenden. Vi har alla har de resurser vi behöver men vi uppfattar inte alltid att vi har tillgång till dem.

Synen på människan – du är som du väljer att vara 
Alla människor har ansvar för sina tankar, känslor och därför också för sina resultat. Alla har val och ansvar att se att vi har val. Den som ser flest valmöjligheter har bäst förutsättning för positiv interaktion med andra. Det finns bara feedback – inga misslyckanden. Fungerar det inte – pröva på ett annat sätt. Därför har vi ett ansvar att alltid göra vårt bästa. När vi väljer att vara positiva rollmodeller för framgång, i tankar, känslor och handlingar, leder vi oss själva och varandra till mästerskap.

Kontakta Vägsjäl

Kris betyder utveckling

”Jag stod där plötsligt en dag, utan jobb, ensamstående med två barn. Jag hade länge velat starta eget företag men inte vågat, väntat på rätt tillfälle. En brinnande passion för människor och utveckling som arbete var min dröm. Istället för att fortsätta att vänta på rätt tillfälle så hoppade jag. Resultatet av övertygelse är mod och resultatet av mod är framgång. Så är det för dig också.”
/Anette Östlin

Kontakta Anette