Företaget

Organisationen

VägSjäls insatser stärker ditt varumärke. Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande för att kunna attrahera önskade medarbetare.

VägSjäl erbjuder på organisationsnivå:


Utvecklingsprogram
Ledarskapsprogram
Individuellt utvecklingsprogram
Workshops för ledningsgrupper
Stödinsatser för tillväxtföretag och vid förändringar
Inspirationsföreläsningar
Stresshantering


VägSjäls fokusområden är: 
Stress och psykisk ohälsa, Företagskultur, Konflikthantering, Vision & Värdegrund samt Förändrings- och förbättringsledning.

Företagshälsovården jobbar mestadels med rehabiliterande insatser. VägSjäl jobbar primärt förebyggande och kompletterande till företagshälsovården. När insatser görs i tid sparar vi både kostnader och lidande.

Kontakt

VägSjäl är vägen till hållbar förändring. Det når vi med hjälp av VägSjäls värdegrund - helhetssyn, hållbarhet och engagemang.

Helhetssyn handlar om att engagera och involvera ledning, chefer och arbetsgrupp i förändringsresan, fånga upp de viktigaste faktorerna för framgång och jobba i både strukturer och kulturen. Hållbarhet står för att insatsen ska vara en investering som ska ge resultat över tid. Engagemang kommer från grundarens drivkraft att göra en skillnad för andra. Engagemang är centralt och också en förutsättning för resultat, kundens engagemang är därför helt avgörande.

Det finns många vinster

- Effektiva förändringsprocesser
- Hållbart ledarskap
- Nöjda och friska medarbetare
- Nöjda kunder
- Lönsamma affärer

Om VägSjäls syn