Föreläsningar
Mest bokade föreläsning just nu: Press utan stress - om framgångsrik stresshantering 

 

Välkommen till VägSjäls inspirationsföreläsningar!

Utifrån rådande krisläge erbjuds nu en föreläsning som handlar om hur vi människor fungerar i kris, och vad vi behöver för att vända hopplöshet till möjlighet. Föreläsningen går att anpassa till chefer eller ledningsgrupp med fokus på vilka förutsättningar och chefsegenskaper som är nödvändiga i kris. Den går även att anpassa till medarbetargrupper där fokus ligger på det egna självledarskapet att välja den verklighet du vill möta. Samtliga VägSjäls föreläsningar går utmärkt att genomföras on-line.

En inspirationsföreläsning passar utmärkt som kick-off eller för att dra igång inspiration och motivation i en arbetsgrupp. Alla inspirationsföreläsningar har som utgångspunkt en tid avsatt om 1,5 timmar. Tidens längd kan anpassas och föreläsningar är möjliga att kombinera med workshops och övningar.  om du önskar en anpassad föreläsning.

 

Gör en god investering - Boka en stressföreläsning

 

Press utan stress - om framgångsrik stresshantering, är just nu VägSjäls mest bokade föreläsning.

Att kunna förstå hur stress fungerar är en livsnyckel i en tid där livet och arbetslivet upptas av så många olika moment, vars pussel kan vara utmanande att få ihop. Att förstå att stress är en upplevelse hjälper oss att se att vi har möjlighet att förändra den negativa effekten av upplevd stress och ta emot verktyg att bättre hantera vår vardag.

Anettes stressförläsning ger dig och dina kollegor insikt om den egna möjlighet att påverka och makten att förändra den egna situationen. Med fem nycklar blir du din egen stressreduceringsmästare.

 

Boka stressföreläsning

 

VägSjäl erbjuder följande föreläsningar:


Press utan stress - om framgångsrik stresshantering

Populärast just nu. Mer information ovan. 

Det goda ledarskapet – om att skapa optimala medarbetarförutsättningar

Med transparens, öppenhet, levande dialog, närvaro och genom att identifiera incitament för ledarskapet skapar vi framgångsrikt ledarskap och välfungerande arbetsplatser. Här får du som ledare svaren på hur du kan bidra till att skapa motivation, engagemang och delaktighet i arbetsgruppen.

Det goda medarbetarskapet – om förutsättningar för gott självledarskap

En god företagskultur där alla dra åt samma håll ger energi och kraft framåt. Insikten om att vi är varandras arbetsmiljö är avgörande. Företagskultur skapas av individen, det sitter inte i väggarna. Anette ger dig nycklarna till att hitta balans mellan struktur och kultur och verktyg som ger dig förutsättningar för ett gott medarbetarskap.

Bli din egen regissör – om att nå sin fulla potential

Vem har skrivit manus till filmen om ditt liv? Den här föreläsningen ger dig insikt om att du kan bli regissören till filmen om ditt liv oavsett livssituation och omständigheter. Med fördjupad självinsikt och fokus på rätt sak hittar du vägen till ansvar som tar fram din kraft och din fulla potential. I föreläsningen blandas både kunskap och teori med föreläsarens egna erfarenheter. Med stort engagemang får du möjliga nycklar till hållbar förändring och ditt drömliv. 

Snacka går ju – om framgångsrik kommunikation

Kroppsspråkets betydelse, tonläge och röst, hur kan jag använda dessa verktyg? Framgångsrik kommunikation handlar aldrig om vad vi säger, utan om hur det vi säger uppfattas. Vill vi uppnå resultat i vår kommunikation behöver vi kunskap om våra representationssystem och olika kommunikationsstilar. Med verkliga exempel ur vardagen blir föreläsningen både rolig och givande.

Relationsskolan - Om bara du skulle göra så här så skulle vi...

Hur många har inte tänkt att lösningen bor i den en förändring av den andre personens beteenden? Relationsskolan ger dig nycklarna till hur du kan få en hållbar relation till dig själv och i och med det - till andra. I den här föreläsningen pratar vi om förutsättningarna för hållbara relationer. Med rädsla, kärlek och mod omfamnar vi detta ämne.