Affärsidé & Vision
Hållbarhet, Helhetssyn och Flexibilitet

 

Anette startade VägSjäl med en stark önskan om att minska stress och psykisk ohälsa på våra arbetsplatser, i en tid då psykisk ohälsa utgör den primära orsaken till sjukskrivning. VägSjäls mål är därför att skapa förutsättningar till snabb förändring genom att ge insikt, kunskap och hög motivationsgrad med hjälp av enkla och konkreta verktyg på individ- och grupp- och organisationsnivå. Så skapar vi välmående, lönsamhet och framgångsrika organisationer.

 

VägSjäls vision är en framtid där det är en självklarhet…
.. att människor tar ansvar för sitt eget välbefinnande och gör aktiva val för att nå sin fulla potential
.. att företag ser sina medarbetare som den i särklass viktigaste tillgången och investerar därför i ökad hälsa och arbetsglädje
.. att skolor har livskunskap på schemat som stärker individen, ger självkänsla, starka och förebygger psykisk ohälsa